GLASE: Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat

GLASE on monitieteinen tutkimushanke, jota toteuttavat Itä-Suomen, Helsingin ja Oulun yliopistot sekä Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoulu. Glase pureutuu globaalin turvallisuusympäristön muutoksiin, arvioi muutosten yhteiskunnallisia haasteita ja etsii keinoja vastata näihin haasteisiin. Tarkastelemme mm. EU:n ja Venäjän toimijuutta, valtioiden muuttuvaa roolia turvallisuuden tuottamisessa, hyvinvointivaltion muutosta, maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaa, yhteiskunnan eheyttä ja arjen turvallisuus- ja uhkakäsityksiä.

Rajat & turvallisuus

Miten turvallisuusympäristön muutokset vaikuttavat Suomen rajoihin ja yhteiskuntaan?

Suomi ja EU

Millaisia poliittisia vaikutuksia on rajasuhteiden muutoksilla Euroopassa ja lähialueella?

Arjen turvallisuus

Mitä on arjen turvallisuus? Miten se rakentuu Suomen maahanmuuttajayhteisöissä?

Instituutiot

Miten ehkäistä ja rajoittaa sosiaalisten jakojen luomia turvallisuusuhkia?

Blogi

Lue GLASE:n tutkijoiden ja kumppaneiden näkemyksiä ajankohtaisista asioista.

Mediassa

GLASE:n tutkijoiden tuoreimmat kirjoitukset ja viittaukset mediassa.

syyskuu 12, 2018

Information and Human Security

Glase-konsortion johtaja, professori James W. Scott, pohtii Suomen Akatemian Strategisen rahoituksen neuvoston tuoreessa blogikirjoituksessa informaation ja kansalaisten turvallisuuden välistä suhdetta nyky-Euroopassa ja globaalisti.

elokuu 26, 2018

Kiinteistökaupat kertovat virolaisten juurtumisesta Suomeen

Glasen tutkimusryhmän johtaja Laura Assmuth analysoi Viron ja Suomen välistä muuttoliikettä Helsingin sanomien artikkelissa. Assmuth muistuttaa, että ihmiset tekevät yksilölliset ratkaisunsa muun muassa perhetilanteesta riippuen: "Virolaiset eivät tule Suomeen vain töihin, vaan elämään kokonaista elämää."

kesäkuu 25, 2018

Käsitykset rajasta eroavat idässä ja lännessä

Yle uutisoi Glasen tutkijoiden Oulun yliopistossa toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin rajaan liittyviä näkemyksiä Torniossa ja Lappeenrannassa. Haastattelussa Eeva-Kaisa Prokkola kertoo, miten ihmisen oma kokemus rajan läheisyydessä elämisestä vaikuttaa hänen ajatuksiinsa rajan luonteesta.

Somessa

Kumppanit

Tutkimusta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto. Projektia tukevat asiantuntemuksellaan useat viranomaiset ja kansalaisjärjestöt. Suoraan projektin osanottajana on Rajavartiolaitos, ja virallisia yhteistyökumppaneita ovat:

Kirjoita hakusi ja paina Enter.