WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Hankkeen esittely ja tutkimusteemat | GLASE

Glase / Hankkeesta

Hankekuvaus

G lase pureutuu globaalin turvallisuusympäristön muutoksiin, arvioi muutosten yhteiskunnallisia haasteita ja etsii keinoja vastata näihin haasteisiin. Kysymme, miten turvallisuuden osatekijät ja sen sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus muodostuvat ja vaikuttavat monikerroksisten rajojen ja niiden muuttuvien merkitysten maailmassa?

Tarkasteltavana on useita keskeisiä kysymyksiä EU:n ja Venäjän toimijuudesta, valtioiden muuttuvista rooleista turvallisuuden tuottamisessa, hyvinvointivaltion muutoksesta, maahanmuutto- ja integraatiopolitiikasta, yhteiskunnan eheydestä ja arjen turvallisuus- ja uhkakäsityksistä.

Hankkeen tavoitteena on analysoida ja auttaa ratkaisemaan suomalaisen yhteiskunnan sietokyvyn olennaisia haasteita, lisätä tietoa ajankohtaisista uhista ja tarkastella ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhä tiiviimpää kietoutumista toisiinsa.

Tutkimuskonsortiota johtaa professori James Wesley Scott (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimusryhmiä vetävät professorit Anssi Paasi (Oulu), Ilkka Liikanen (Joensuu), Laura Assmuth (Joensuu) ja Pauli Kettunen (Helsinki). Kussakin ryhmässä on tutkijoita eri yliopistoista ja tieteenaloilta: maantiede, sosiologia, ja poliittinen historia, yhteiskuntapolitiikka ja oikeustiede. Myös Raja- ja merivartiokoulun tutkijoita osallistuu hankkeeseen. Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavaa ryhmää vetää professori Kimmo Rentola (Helsinki).

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Nykyisessä turvallisuustilanteessa korostuu alueellinen epävakaus sekä perinteisten geopoliittisten ja uusien monimuotoisten turvallisuusuhkien yhdistelmä. Suomen kannalta painokkaimpia tekijöitä ovat Venäjän toimet geopoliittisella areenalla, laaja maahanmuutto, rajat ylittävä rikollisuus ja ääriliikkeet, mutta myös sisäinen sosioekonominen eriarvoisuus ja turvallisuuskäsityksiin vaikuttavat jännitteet.

Tutkimusteemat

custom-box-kuva

1. Rajat ja turvallisuuden muuttuvat mittakaavat

Prof. Antti Paasin johtama teemaryhmä analysoi kylmän sodan uhkakuvien jälkeisiä muutoksia Suomen turvallisuusympäristössä ja muutosten peilautumista Suomen valtionrajoilla ja raja-alueilla.

tutkimus-teema-2

2. Suomi, EU & Euroopan lähialue: paikalliset ja kansainväliset turvallisuusympäristöt

Prof. Ilkka Liikasen johtama teemaryhmä tarkastelee viimeaikaisten rajasuhteiden muutosten poliittisia vaikutuksia Euroopassa ja lähialueella, Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton maissa.

tutkimus-teema-3

3. Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi

Professori Laura Assmuthin johtama teemaryhmä tarkastelee turvallisuutta maahanmuuttajien ja heidän perheidensä näkökulmasta.

tutkimus-teema-4

4. Institutionaalinen valmius suomalaisessa yhteiskunnassa

Professori Pauli Kettusen johtama teemaryhmä käsittelee ylirajaiseen liikkuvuuteen liittyviä institutionaalisia turvallisuushaasteita ja vastauksia.

Ohjausryhmä

Tutkimuskonsortion tieteelliseen ohjausryhmään kuuluvat:

Kumppanit

Tutkimusta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto. Projektia tukevat asiantuntemuksellaan useat viranomaiset ja kansalaisjärjestöt. Suoraan projektin osanottajana on Rajavartiolaitos, ja virallisia yhteistyökumppaneita ovat:

Kirjoita hakusi ja paina Enter