WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Ihmiset - Glase

Glase / Ihmiset

GLASE -Konsortio

 • James W. Scott
  James W. Scott Konsortion johtaja

  James Wesley Scott on alue- ja rajatutkimuksen professori Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  puh. +358 50 366 0653
  james.scott (a) uef.fi
  verkkosivut >

 • Eeva-Kaisa Prokkola
  Eeva-Kaisa Prokkola Konsortion varajohtaja

  Dosentti Eeva-Kaisa Prokkola on aluekehityksen ja aluepolitiikan yliopistotutkija Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.

  puh. +358 50 556 8241
  eeva-kaisa.prokkola (a) oulu.fi
  verkkosivut >

 • Minna Piipponen
  Minna Piipponen Konsortion koordinaattori

  Minna Piipponen on yhteiskuntamaantieteen tutkija Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  puh. +358 50 442 3347
  minna.piipponen (a) uef.fi

 • Janne Riiheläinen
  Janne Riiheläinen Konsortion viestintäasiantuntija

  Konsortion viestintäasiantuntijana toimii Janne ”Rysky” Riiheläinen Joensuusta.

  puh. +358 50 567 5233
  jviriihelainen (a) gmail.com
  Twitter: @veitera

 • Kimmo Rentola
  Kimmo Rentola Tiedotus & vuorovaikutus

  Kimmo Rentola on poliittisen historian professori Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  puh. +358 40 039 8747
  kimmo.rentola (a) helsinki.fi
  verkkosivut >

Itä-Suomen Yliopisto

Yhteiskuntatieteiden laitos

 • Laura Assmuth
  Laura Assmuth Tutkimusryhmän johtaja

  Laura Assmuth on yhteiskuntapolitiikan professori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

  liikkuvuus, migraatio, ylirajaiset perheet ja suhteet, arjen turvallisuus

  puh. +358 50 442 1179
  laura.assmuth (a) uef.fi
  verkkosivut >

 • Pirjo Pöllänen
  Pirjo Pöllänen Tutkija, YTT

  Pirjo Pöllänen on yhteiskuntapolitiikan tutkija Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

  hyvinvointivaltion onttoutuminen, hoiva, transnationaalisuus, migraatio, suomalainen maaseutu

  puh. +358 50 442 3384
  pirjo.pollanen (at) uef.fi

 • Tiina Sotkasiira
  Tiina Sotkasiira Tutkijatohtori, YTT

  Tiina Sotkasiira on yhteiskuntapolitiikan tutkijatohtori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

  muuttoliikkeet, yhteiskuntapolitiikka, maaseutu, etniset suhteet, rasismi, Venäjän tutkimus

  puh. +358 50 442 3770
  tiina.sotkasiira (a) uef.fi

 • Anni Rannikko
  Anni Rannikko Tutkija, YTT

  Anni Rannikko on sosiologian tutkija Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

  antirasistinen kansalaistoiminta, marginaalit, nuorisotutkimus, rasismi, yhdenvertaisuus

  puh. +358 50 562 8471
  anni.rannikko (a) uef.fi

 • Ville-Samuli Haverinen
  Ville-Samuli Haverinen Tutkija, YTM

  Ville-Samuli Haverinen on yhteiskuntatutkija Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

  kotoutuminen, kotouttaminen, vastaanottotoiminta, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, maaseutu

  puh. +358 50 364 9362
  ville-samuli.haverinen (a) uef.fi

 • Jaana Palander
  Jaana Palander Tutkija, HTM

  Jaana Palander on julkisoikeuteen erikoistunut tutkija Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

  julkisoikeus, perus- ja ihmisoikeudet, ulkomaalaisoikeus, maahanmuuttohallinto, perheenyhdistäminen

  puh. +358 50 303 9942
  jaana.palander (a) uef.fi

Itä-Suomen Yliopisto

Karjalan tutkimuslaitos

 • James W. Scott
  James W. Scott Konsortion johtaja

  James Wesley Scott on alue- ja rajatutkimuksen professori Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  rajojen politiikka, kansallinen identiteetti, turvallisuus, Itä-Eurooppa

  puh. +358 50 366 0653
  james.scott (a) uef.fi
  verkkosivut >

 • Ilkka Liikanen
  Ilkka Liikanen Professori

  Ilkka Liikanen on raja- ja Venäjä-tutkimuksen professori Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  kansainvälinen järjestys, EU:n globaalistrategia ja naapuruuspolitiikka, Suomi, itä-länsi jako

  puh. +358 50 4394477
  ilkka.liikanen (a) uef.fi

 • Olga Davydova-Minguet
  Olga Davydova-Minguet Tutkija, FT

  Olga Davydova-Minguet on kulttuurin tutkija Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

   

  monikulttuurisuus, maahanmuutto, raja, media, Venäjä

  puh. +358 50 433 3735
  olga.davydova-minguet (at) uef.fi

 • Joni Virkkunen
  Joni Virkkunen Tutkija, HTT

  Joni Virkkunen on yhteiskuntamaantieteen tutkija Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  rajojen hallinta ja turvallisuus, Arktinen reitti, turvapaikanhakijat Suomessa, Euraasian talousunioni, Euroopan Unionin naapuruus

  puh: +358 50 442 4469
  joni.virkkunen (a) uef.fi

 • Tuulia Reponen
  Tuulia Reponen Tutkija, YTM

  Tuulia Reponen (YTM) on yhteiskuntamaantieteen tutkija Itä-Suomen Yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  rajaturvallisuus, turvallistaminen, turvallisuuden ontologia

  puh. +358 44 972 5656
  tuuliare (a) uef.fi

 • Teemu Oivo
  Teemu Oivo Tohtorikoulutettava, YTM

  Teemu Oivo on yhteiskuntamaantieteen tohtorikoulutettava Itä-Suomen YO:n Karjalan tutkimuslaitokselta.

  kaksoiskansalaisuus, kriittinen geopolitiikka, sosiaalinen media, venäjänkieliset, Venäjä

  puh. +358 40 867 4168
  teemu.oivo (a) uef.fi

 • Minna Piipponen
  Minna Piipponen Tutkija, YTT

  Minna Piipponen on yhteiskuntamaantieteen tutkija Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  rajojen hallinta ja turvallisuus, Arktinen reitti, turvapaikanhakijat Suomessa, Euraasian talousunioni, Euroopan Unionin naapuruus

  puh. +358 50 442 3347
  minna.piipponen (a) uef.fi

 • Jussi Laine
  Jussi Laine Tutkija, YTT

  Jussi Laine on yhteiskuntamaantieteen yliopistotutkija Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta.

  Euroopan Unionin naapuruus, arjen rajat (everyday bordering), ontologinen turvallisuus, rajojen etiikka

  puh. +358 50 4338252
  jussi.laine(at)uef.fi

Oulun yliopisto

Maantieteen laitos

 • Anssi Paasi
  Anssi Paasi Tutkimusryhmän johtaja

  Anssi Paasi on maantieteen professori Oulun yliopiston maantieteen laitokselta ja johtaa RELATE-huippututkimusyksikköä.

  rajat, liikkuvuus, alueet ja alueellisuus, geopolitiikka

  puh. +358 29 448 1703
  anssi.paasi (a) oulu.fi
  verkkosivut >

 • Eeva-Kaisa Prokkola
  Eeva-Kaisa Prokkola Tutkija, FT

  Eeva-Kaisa Prokkola on aluekehityksen ja aluepolitiikan yliopistotutkija Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.

  rajat, turvallistaminen, maahanmuutto, arjen geopolitiikka

  puh. +358 50 556 8241
  eeva-kaisa.prokkola (a) oulu.fi
  verkkosivut >

 • Vilhelmiina Vainikka
  Vilhelmiina Vainikka Tutkijatohtori, FT

  Vilhelmiina Vainikka on ihmis- ja matkailumaantieteen tutkija ja tohtori Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.

  massat ja rajat, turvallisuus, pelot ja uhkakuvat arjen ja populaarigeopolitiikan näkökulmasta 

  puh. +358 50 322 9526
  vilhelmiina.vainikka(a)oulu.fi

Helsingin Yliopisto

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos

 • Pauli Kettunen
  Pauli Kettunen Tutkimusryhmän johtaja

  Pauli Kettunen on poliittisen historian professori Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  hyvinvointivaltio, nationalismi, ylirajainen liikkuvuus, globalisaatio, kansalaisuus

  puh. +358 50 415 5403
  pauli.kettunen (a) helsinki.fi
  verkkosivut >

 • Kimmo Rentola
  Kimmo Rentola Professori

  Kimmo Rentola on poliittisen historian professori Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  Suomen ja Venäjän suhteet,
  Venäjän historia ja politiikka,
  tiedustelu ja turvallisuus

  puh. +358 40 039 8747
  kimmo.rentola (a) helsinki.fi
  verkkosivut >

 • Saara Pellander
  Saara Pellander Tutkija, VTT

  Saara Pellander on poliittisen historian tutkija Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  perheenyhdistäminen, sukupuoli ja liikkuvuus, intersektionaalisuus, arjen turvallisuus

  puh. +358 40 539 7699
  saara.pellander(at)helsinki.fi

 • Noora Kotilainen
  Noora Kotilainen Tutkija, VTT

  Noora Kotilainen (VTT) on poliittisen historian tutkija Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  globaali turvallisuus, kriisien ja muuttoliikkeen kuvasto, myötätunto, mediatutkimus

  puh. +358 50 311 3693
  noora.kotilainen (a) helsinki.fi

 • Kristiina Silvan
  Kristiina Silvan Tohtorikoulutettava, VTM

  Kristiina Silvan on poliittisen historian tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  Venäjä, Valko-Venäjä, nuorisopolitiikka, valtiolliset nuorisojärjestöt

  puh. +358 40 503 1456
  kristiina.silvan (a) helsinki.fi
  verkkosivut >

 • Veera Laine
  Veera Laine Tohtorikoulutettava, VTM

  Veera Laine on poliittisen historian tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta ja tutkija Ulkopoliittisesta instituutista.

  nationalismi Venäjällä, kansan ja kansakunnan määrittely

  puh. +358 50 574 1807
  veera.laine (a) helsinki.fi

 • Aappo Kähönen
  Aappo Kähönen Tutkija, VTT, dosentti

  Aappo Kähönen on poliittisen historian tutkija Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta.

  rajat, valtion rakentaminen, kansallinen ja monikansallinen valtio, kansalaisuus

  puh. +358 40 762 1853
  aappo.kahonen(at)helsinki.fi

Rajavartiolaitos

 • Sari Lindblom-Häkkinen
  Sari Lindblom-Häkkinen Tutkija, KTT

  Sari Lindblom-Häkkinen on vastaava tutkimuspäällikkö ja yhteiskuntatieteiden tutkija Rajavartiolaitoksella.

  rajaturvallisuus, Schengen alue, EU:n toimijuus, rajahallinto, siirtolaisuus, luottamus

  puh. +358 29 5429101
  sari.lindblom-hakkinen(a)raja.fi

 • Maisa Anttila
  Maisa Anttila tutkija, YTM

  Maisa Anttila on yhteiskuntatieteiden tutkija Rajavartiolaitoksella.

  turvallisuus, siirtolaisuus, Rajavartiolaitos

  puh. +358 29 5429107
  maisa.anttila (a) raja.fi

Kirjoita hakusi ja paina Enter