Glase / Julkaisut

Lue hankkeessa tuotettuja tieteellisiä julkaisuja.

Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe

Tiedot

Kirjoittaja: Laura Assmuth, Marina Hakkarainen, Aija Lulle, Pihla Maria Siim (eds.)  Julkaistu: 2018

Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe. Studies in Childhood and Youth, Palgrave Macmillan 2018.

Tiivistelmä

This collection explores mobile childhoods: from Latvia and Estonia to Finland; from Latvia to the United Kingdom; from Russia to Finland; and cyclical mobility by the Roma between Romania and Finland. The chapters examine how east-to-north European family mobility brings out different kinds of multilocal childhoods. The children experience unequal starting points and further twists throughout their childhood and within their family lives.

Through the innovative use of ethnographic and participatory methods, the contributors demonstrate how diverse migrant children’s everyday lives are, and how children themselves as well as their translocal families actively pursue better lives. The topics include naming and food practices, travel, schooling, summer holidays, economic and other inequalities, and the importance of age in understanding children’s lives.

Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe will be of interest to students and scholars across a range of disciplines, including sociology, anthropology and human geography.

Post-Cold War Borders

Tiedot

Kirjoittaja: Jussi Laine, Ilkka Liikanen, James W. Scott (eds.)  Julkaistu: 2018

Post-Cold War Borders. Reframing Political Space in Eastern Europe. Routledge Borderlands Studies, Routledge 2019.

Tiivistelmä

In the aftermath of the Ukraine crises, borders within the wider post-Cold War and post-Soviet context have become a key issue for international relations and public political debate. These borders are frequently viewed in terms of military preparedness and confrontation, but behind armed territorial conflicts there has been a broader shift in the regional balance of power and sovereignty. This book explores border conflicts in the EU’s eastern neighbourhood via a detailed focus on state power and sovereignty, set in the context of post-Cold war politics and international relations.

By identifying changing definitions of sovereignty and political space the authors highlight competing strategies of legitimising and challenging borders that have emerged as a result of geopolitical transformations of the last three decades. This book uses comparative studies to examine country specific variation in border negotiation and conflict, and pays close attention to shifts in political debates that have taken place between the end of State Socialism, the collapse of the Soviet Union and the outbreak of the Ukraine crises. From this angle, Post-Cold War Borders sheds new light on change and variation in the political rhetoric of the EU, the Russian Federation, Ukraine and neighbouring EU member countries. Ultimately, the book aims to provide a new interpretation of changes in international order and how they relate to shifting concepts of sovereignty and territoriality in post-Cold war Europe.

Shedding new light on negotiation and conflict over post-Soviet borders, this book will be of interest to students, researchers and policy makers in the fields of Russian and East European studies, international relations, geography, border studies and politics.

Ulkomaalaisoikeus

Tiedot

Kirjoittaja: Toomas Kotkas, Heikki Kallio, Jaana Palander  Julkaistu: 2018

Ulkomaalaisoikeus. Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3131-9.

Tiivistelmä

Kirja on ulkomaalaisoikeutta kattavasti käsittelevä suomenkielinen teos. Kirjassa esitellään ulkomaalaislain mukaiset maahantulon eri muodot (työperäinen maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, jne.), oleskelulupajärjestelmä ja maasta poistaminen. Kirjassa tarkastellaan erityisesti kolmannen maan kansalaisten ja kansalaisuudettomien asemaa ja oikeuksia.

Kirjassa käsitellään yleisen ulkomaalaisoikeuden lisäksi erityiskysymyksiä: perheenyhdistämistä, ulkomaalaisten oikeuksia hallintomenettelyssä ja hallintolainkäyttömenettelyssä, ulkomaalaisten oikeutta työntekoon, ulkomaalaisten toimeentuloturvaa ja oikeutta toimeentulotukeen sekä ulkomaalaisten oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ulkomaalaisoikeus-kirjan sisältö:
I Ulkomaalaisoikeuden sääntelyjärjestelmä (Jaana Palander)
II Ulkomaalaiset hallinnon asiakkaina (Ulla Väätänen)
III Maahantulo ja maassa oleskelu (Heikki Kallio)
IV Ulkomaalaisen oikeus työntekoon (Heikki Kallio)
V Ulkomaalaisen oikeus opiskeluun (Jaana Palander & Jaakko Hyytiä)
VI Kansainvälinen suojelu (Juha Similä)
VII Perheenyhdistäminen ja perhe-elämän suoja (Jaana Palander)
VIII Lapsen etu ulkomaalaisasioissa (Suvianna Hakalehto & Katariina Sovela)
IX Maasta poistaminen (Heikki Kallio)
X Muutoksenhaku ulkomaalaisasioissa (Kati Korsman & Mirjami Paso)
XI Ulkomaalaisten oikeus toimeentuloturvaan (Toomas Kotkas)
XII Ulkomaalaisten oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin (Eeva Nykänen)

Asylum seeker or seeker of a better life?

Tiedot

Kirjoittaja: Sari Lindblom-Häkkinen, Maisa Anttila  Julkaistu: 2018

Asylum seeker or seeker of a better life? What makes a difference within categorization? Border Security and Management 2018, vol. 2, no. 7.

Tiivistelmä

Migrants are often classified based on the reasons of emigration and way of travel. In this paper our aim is to focus on the stories and discourses of humanitarian migration from different perspectives offering first; the new category of classification of the migrants, second; the new way to face asylum seekers and third; to make a questionable necessity of classification over all: what kind of added value the classification gives and to whom in the end of the day? We are focusing on this phenomenon in the context of border security. We will identify how the consequences of natural forces (e.g. earthquake) impacts emigration. In this paper, we argue that the individual life situations, cultural discourses and societal factors all are important for understanding the phenomenon of migration. Thus, suggest of a new category of migration, is “seeking better life”. However, at the same time we recognize that often the categories overlap and depend on the perspective.

Epädiplomaattista diplomaattista viestintää Venäjän Ison-Britannian-suurlähetystön Twitter-tilillä

Tiedot

Kirjoittaja: Tiina Sotkasiira, Janne Riiheläinen  Julkaistu: 2018

Teoksessa Elina Melgin ja Hannu Nieminen (toim.): Diplomaattinen viestintä. ProComma Academic 2018.

Tiivistelmä

Tarkastelemme tässä artikkelissa diplomaattisen viestinnän muutosta analysoimalla Venäjän Lontoon-suurlähetystön ylläpitämän Twitter-tilin sisältöä kolmen kuukauden ajanjaksolla 1.2.–30.4.2017. Pyrimme analysoimaan muuttuneita diplomaattisen viestinnän käytäntöjä sekä purkamaan auki uudenlaista diplomaattista informaatiovaikuttamista, johon on omaksuttu välineitä poliittisen kampanjoinnin ja tiedustelun maailmasta. Tämän tapaustutkimuksen avulla pyrimme lisäämään viestinnän ammattilaisten ja muiden lukijoiden valmiuksia tunnistaa disinformaatiota sekä kuvaamaan sen tuottamisessa ja levityksessä käytettäviä keinoja.

Rajan turvallistaminen ja poikkeustilan arjen geopolitiikka

Tiedot

Kirjoittaja: Eeva-Kaisa Prokkola  Julkaistu: 2018

Rajan turvallistaminen ja poikkeustilan arjen geopolitiikka. Alue ja ympäristö 2018, Volume 47, Nro 1.

Tiivistelmä

In the autumn of 2015 more than 32 000 asylum-seekers arrived in Finland, most of them traveling through the Tornio border crossing point from Haparanda, Sweden. The situation was exceptional and as a response, the Finnish government relocated hundreds of security authorities and servicemen to register the asylumseekers and to control the border crossing. In the research literature such a border securitization, an approach where migrants and asylums are approached from the viewpoint of security instead of human rights, is considered problematic.

This paper examines the local authorities and civic actors’ stories of border securitization and asylum reception in Tornio by employing everyday geopolitics as a theoretical and methodological framework. Everyday geopolitics approach is sensitive to the practices and experiences of border securitization at local and intimate scales. The main research finding is that local actors are aware of the wider geopolitical and societal discourses of threat. However, their stories of local and everyday practices emphasize feelings of safety, trust and cooperation at both national and supranational scales. Instead of focusing the feelings of safety merely on the discursive production of threat and danger, it is important to unfold the more contextual, local and mundane interpretations of border securitization.

Welfare, work and migration from a gender prespective: back to "family settings?"

Tiedot

Kirjoittaja: Pöllänen, Pirjo & Davydova-Minguet, Olga  Julkaistu: 2017

Welfare, work and migration from a gender perspective: back to ”family settings”? Nordic Journal of Migration Research 2017, Volume 7, Issue 4.

Tiivistelmä

Since the collapse of the Soviet system, many significant changes have occurred, not only in the former socialist countries, but also in western societies. One remarkable change is the mass of post-Soviet emigration from the former Soviet Union. In this article, we analyse the everyday welfare experienced by the Russian immigrant women living in the border area of Eastern Finland. We study the interrelation of family relations, the experienced welfare, transnational care, and work in the lives of Russian migrant women in North Karelia. According to the analysis, we argue that the welfare of Russian immigrant women is mainly produced by their family networks and precarious work.

Kulttuurisista törmäyksistä erilaisten ihmisten kohtaamiseen

Tiedot

Kirjoittaja: Assmuth, Laura  Julkaistu: 2017

Kulttuurisista törmäyksistä erilaisten ihmisten kohtaamiseen – rajojen tutkimuksen näkökulmia. Teoksessa Rohkea kynä – Syntymäpäiväkirja Maria Lähteenmäelle, toim. Oona Ilmolahti ja Sinikka Selin. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. 181-191.

Tiivistelmä

Tieteen vapaus, sivistys ja ihmisoikeudet tarvitsevat rohkeita puolustajia nyky-yhteiskunnassa. Tutkijat voivat toimia tällaisina tekemillään aihevalinnoilla sekä uusia näkökulmia esiin nostaen, itsestäänselvyyksiä ja valtarakennelmia kyseenalaistaen sekä demokratian, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä korostaen. Kirja kietoutuu näiden ajatusten ympärille.

Tieteelliset artikkelit piirtävät henkilökuvia tienraivaajina ja ”muurinmurtajina” toimineista naisista, nostavat esiin perustutkimuksen ja pitkien linjojen merkityksen sekä pohtivat muun muassa demokratian juuria, patriotismia, rajoja ja erilaisuuden kohtaamista. Kirjassa pureudutaan rohkeuden ja inhimillisyyden teemoihin myös henkilökohtaisemmalla tasolla ystävyys- ja perhesuhteiden kautta.

Teos on syntymäpäiväkirja professori Maria Lähteenmäelle hänen merkkipäivänään 9.6.2017.

Spirituality as a political instrument

Tiedot

Kirjoittaja: Laine, Veera & Saarelainen, Iiris  Julkaistu: 12.9.2017

Spirituality as a political instrument: The Church, the Kremlin, and the creation of the ’Russian World’”. FIIA Working Paper 98.

Tiivistelmä

This Working Paper analyses the way in which the Russian state and the Russian Orthodox Church use the claims related to spirituality in their public diplomacy in domestic and foreign policy matters. A key impetus for the study has been the “conservative turn” in Russian politics since 2012, when the state leadership placed traditional, spiritual-moral values at the core of the political discourse and thus paved the way for the Russian Orthodox Church to become an even more influential actor in politics.

The “Russian World” concept has been an important keyword both for representatives of the Kremlin and the Church alike in recent years. The emphasis on conservative values functions as a partial support basis for the current state leadership, which benefits from the high level of trust that the Church enjoys as an institution. In domestic politics, the Church has used formal institutions for promoting legislative changes which aim, for example, at condemning offending religious people’s feelings and decreasing punishments for domestic violence.

In the foreign policy context, the actors support each other in representing the distinctive Russian values that contradict the “Western” ones – a move that can be seen as a securitization process. The “Russian World” concept functions as a geopolitical metaphor that resembles the concept of Holy Rus, reinforcing the idea of spiritual connections between all Russians, not only within the borders of today’s Russian Federation. In Ukraine, which both the Kremlin and the Church consider to be a part of the Russian World, the Church has been compelled to consider the division of Ukrainian Orthodox Churches and possible losses for the Moscow Patriarchate. In Syria, the Church has expressed strong support for the Kremlin’s actions.

The interests of Church and state are not always fully congruent. The Church is not merely the Kremlin’s puppet; it functions as its own, sometimes internally divided entity. Thus far, it seems that both the Kremlin and the Church have benefitted from their cooperation. The Working Paper concludes that by consolidating spiritual values as being reminiscent of a state ideology, the Russian Orthodox Church and the state leadership have made it increasingly difficult to change the course of the “conservative turn” in the future. The “spiritual” legacy of Putin’s era will have a long-lasting influence on Russian politics.

Visiblity in mediated borderscapes

Tiedot

Kirjoittaja: Pellander, Saara & Horsti, Karina |  Julkaistu: 2017

Visiblity in mediated borderscapes: The hunger-strike of asylum seekers as embodiment of border violence. Political Geography, 1-10.

Tiivistelmä

In 2012, two Afghan asylum seekers camped outside the Parliament building in Helsinki during a hunger strike that lasted for 72 days. Although the protest was very visible in the city space, the mainstream media and most politicians ignored it. This paper analyzes the protest and its mediation through the concepts of borderscape and visibility. Using methods of visual and discourse analysis, we examine the ways in which the hunger strike protest – and its mediation – negotiate the (in)visibility of borders. We show how the city can be a site for both policing and for politicizing asylum issues. In particular, we focus on the ways in which protesting asylum seekers embody borders and border control, making dis-located borders visible in spaces where citizens do not see them. The concept of “borderscape” is an example of the view on borders that sees bordering as a practice that disperses borders in physical and socio-political space. Moreover, we examine the mediated reactions of various agents, such as the Lutheran church, activists, politicians, and journalists, as well as the protesters themselves, focusing on visibility as social recognition. Our analysis of the hunger strike reveals the situated gaze of social actors. It shows how border struggles are situated within landscapes of politics of protection and politics of listening.

Virtual discourses of hate: Anti-immigration rhetoric in Darknet

Tiedot

Kirjoittaja: Kaján, Eva |  Julkaistu: 2017

Virtual discourses of hate: Anti-immigration rhetoric in Darknet. Nordia Yearbook 2017, Vol 46 No 3.

Tiivistelmä

The worsening conditions in the Middle-East and Sub-Saharan Africa have resulted in millions of asylum seekers entering the European Union. Also, Finland received over ten times more asylum seekers in 2015 than the previous years. The irregular migration has generated many public discussions and demonstrations at the local and national level against and for asylum seekers. Furthermore, online hate speech has increased and intensified. This research examines how asylum seekers are portrayed in a discussion forum inside Darknet. The results show that this forum holds three distinct hate-related themes when discussing asylum seekers. These were related to imported violence, economics and cultural identity. Hate speech is targeted towards very specific ethnic groups and religion(s), which resonate the current geopolitical situation in Finland concerning asylum seekers. In addition, hate extends beyond asylum seekers into Finnish society, where it’s expressed as negative speech towards the authorities and pro-immigration movement. The results also indicate that despite the Darknet’s reputation of being an unregulated online space, there are some rules, which guide the dialogues.

Foregrounding the region

Tiedot

Kirjoittaja: Paasi, Anssi ja Metzger, Jonathan |  Julkaistu: 2017

Foregrounding the region. Regional Studies vol. 51 (1), pp. 19-30.

Tiivistelmä

This paper scrutinizes the everlasting but transforming significance of the concept of region for regional studies and social practice. After tracing the changing meanings of this category, it highlights one characteristic aspect of the progress of the academic conceptualizations of the region: recurrent iterations of critiques regarding various forms of essentialism and fetishism. The main focus then moves to the conceptualization of the region and the articulation of ideas about what regions substantially ‘are’ and ‘do’, and what makes the region a worthy object of attention (scholarly or otherwise). The paper concludes with a discussion about the implications of the perspective on regions developed in the article for the future of regional studies.

Extreme and extremist geographies

Tiedot

Kirjoittaja: Scott, James |  Julkaistu: 2017

Extreme and extremist geographies: commentary on the revanchist impulse and its consequences for everyday bordering. Fennia 195: 1, pp. 102–105.

Tiivistelmä

Political xenophobia needs to be explained politically. At the same time, while political xenophobia is not a necessary consequence of neoliberalism, the idea of what counts as ‘political’ needs to be expanded. I suggest that one fruitful, non-reductionist strategy for understanding the consequences of identitary bordering consists in exploring links between securitization and the politicization of identity and national belonging. Inspired by the ideas of Henk van Houtum and Rodrigo Bueno Lacy, I approach the extreme geographies of identity politics from an ethical and philosophical perspective, arguing that a powerful revanchist and self-referential narrative of authenticity and autonomy is influencing both everyday bordering practices and the way security is discursively framed.

Constructing European Neighborhood

Tiedot

Kirjoittaja: Scott, James  Julkaistu: 2016

Constructing European Neighborhood: Critical Perspectives from EU-Ukraine Interaction and Civil Society Actors. Journal of Borderlands Studies 40 1: 1-17.

Tiivistelmä

How can EU actorness be conceptualized within the context of Neighborhood? The central purpose of this essay is to contribute a “bottom-up” and more contextually sensitive perspective to the critical assessment of European Union actorness and, in this way, also contribute to a more inclusive understanding of Neighborhood as a regional cooperation project. In doing this, the essay also deals with local Ukrainian rather than EU-centric perspectives on the EU’s more general societal impacts. Based on research that specifically targeted civil society actors in Ukraine with clear pro-EU sympathies the essay explores the ambivalent nature of the European Union as a political actor on the international scene. This also includes perceptions of the evolving quality of the EU’s social and political influence. Rather than pre-supposing a specific geopolitical role for the EU within the so-called Neighborhood, this contribution will emphasize perceived contradictions and contested political and socio-cultural underpinnings of EU cooperation policies. At the same time, the paper will also indicate the ways in which local actors interpret the EU as a potential promoter of greater intercultural dialogue and social transformation. While the picture that emerges is one of a policy divide between the EU and Ukraine, spaces for social engagement and dialogue nevertheless exist and urgently need to be developed.

Kansalaisten heikko mutta yhdenvertainen oikeus perheenyhdistämiseen

Tiedot

Kirjoittaja: Palander, Jaana  Julkaistu: 2016

Kansalaisten heikko mutta yhdenvertainen oikeus perheenyhdistämiseen – EIT suuri jaosto: Biao v. Tanska 2016. Oikeustapausanalyysi. Lakimies 2016/5.

Tiivistelmä

Scalar politics of border heritage

Tiedot

Kirjoittaja: Prokkola, Eeva-Kaisa & Lois, Maria  Julkaistu: 2016

Scalar politics of border heritage: an examination of the EU’s northern and southern border areas. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2016, Volume 16.

Tiivistelmä

This paper studies the production and representation of border heritage in tourist sites and events. Understanding heritage as a form of collective memory, subject to continual active renegotiation in which past events and artifacts are portrayed selectively, border heritage is a focal element in the shaping of spatial identities. The empirical focus is on the EU border regions that have become arenas for collaborative tourism development. Since the internal border regions are the key sites of the territorial cohesion policy of the EU, the selection of a particular heritage may be indicative of the development of the spatial identities in the area. Yet the type of the border has an impact on the modes of heritage-making. Drawing on various materials, documents and fieldwork at sites of heritage tourism, the study examines how the traditions and past events of the Finnish-Swedish and Spanish-Portuguese borders are memorialized in EU-funded tourism development. The approaches of geographical scale and scalar politics are employed as an analytical lens through which the sites and events of border heritage-making are examined. The study shows that border heritage in the EU border areas is constructed through multiple scales, thus offering parallel versions of the past.

Iska warran - Mitä kuuluu? Somalialaisdiaspora meillä ja muualla

Tiedot

Kirjoittaja: Armila, Päivi, Tiina Sotkasiira ja Ville-Samuli Haverinen (toim.) Julkaistu: 2016

Iska warran – Mitä kuuluu? Somalialaisdiaspora meillä ja muualla. Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies No 9.Publications of the University of Eastern Finland.

Tiivistelmä

Kokoelmateos käsittelee somalialaisdiasporaa Suomessa ja muualla.

Konsortion tilannekuvaraportti 2016

Tiedot

Kirjoittaja: GLASE Konsortio  |  Julkaistu: 11.11.2016

Tutkimus tarkastelee rajojen näkökulmasta, miten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen.

Tiivistelmä

Alueellinen epävakaus ja monimutkainen perinteisten geopoliittisten sekä uusien ”hybridien” turvallisuusuhkien yhdistelmä korostuvat tämän päivän turvallisuustilanteessa. Suomen osalta potentiaaliset uhat aiheutuvat erityisesti Venäjän toimista geopoliittisella areenalla, laajasta hallitsemattomasta maahanmuutosta, rajat ylittävästä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä, mutta myös käsityksiimme turvallisuudesta ja uhkista vaikuttavasta sisäisestä sosioekonomisesta eriarvoisuudesta ja jännitteistä.

Tutkimus tarkastelee rajojen näkökulmasta, miten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Rajat muodostavat yhtymäkohdan kansallisten sekä laajempien valtioiden ja kulttuurien keskinäissuhteiden välille tavalla, jolla on perustava merkitys suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen eri tasoilla.

Gatekeepers of the Family : Regulating Family Migration to Finland

Tiedot

Kirjoittaja: Saara Pellander  |  Julkaistu: 11.6.2016

Saara Pellander’s PhD thesis explores the normative underpinnings of family migration in public discourses, in policies and their implementation.

Tiivistelmä

Saara Pellander’s PhD thesis explores the normative underpinnings of family migration in public discourses, in policies and their implementation. At the same time, it investigates the normative frameworks that regulations on family migration create. The relationship between family norms and immigration control is mutually co-constitutive: while policymakers and bureaucrats rely on publicly accepted and common-sense understandings of acceptable family life, at the same time they themselves contribute to constructing these norms.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.