Glase / Julkaisut

Lue hankkeessa tuotettuja tieteellisiä julkaisuja.

Iska warran - Mitä kuuluu? Somalialaisdiaspora meillä ja muualla

Tiedot

Kirjoittaja: Armila, Päivi, Tiina Sotkasiira ja Ville-Samuli Haverinen (toim.) Julkaistu: 2016

Iska warran – Mitä kuuluu? Somalialaisdiaspora meillä ja muualla. Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies No 9.Publications of the University of Eastern Finland.

Tiivistelmä

Kokoelmateos käsittelee somalialaisdiasporaa Suomessa ja muualla.

Konsortion tilannekuvaraportti 2016

Tiedot

Kirjoittaja: GLASE Konsortio  |  Julkaistu: 11.11.2016

Tutkimus tarkastelee rajojen näkökulmasta, miten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen.

Tiivistelmä

Alueellinen epävakaus ja monimutkainen perinteisten geopoliittisten sekä uusien ”hybridien” turvallisuusuhkien yhdistelmä korostuvat tämän päivän turvallisuustilanteessa. Suomen osalta potentiaaliset uhat aiheutuvat erityisesti Venäjän toimista geopoliittisella areenalla, laajasta hallitsemattomasta maahanmuutosta, rajat ylittävästä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä, mutta myös käsityksiimme turvallisuudesta ja uhkista vaikuttavasta sisäisestä sosioekonomisesta eriarvoisuudesta ja jännitteistä.

Tutkimus tarkastelee rajojen näkökulmasta, miten ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Rajat muodostavat yhtymäkohdan kansallisten sekä laajempien valtioiden ja kulttuurien keskinäissuhteiden välille tavalla, jolla on perustava merkitys suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen eri tasoilla.

Gatekeepers of the Family : Regulating Family Migration to Finland

Tiedot

Kirjoittaja: Saara Pellander  |  Julkaistu: 11.6.2016

Saara Pellander’s PhD thesis explores the normative underpinnings of family migration in public discourses, in policies and their implementation.

Tiivistelmä

Saara Pellander’s PhD thesis explores the normative underpinnings of family migration in public discourses, in policies and their implementation. At the same time, it investigates the normative frameworks that regulations on family migration create. The relationship between family norms and immigration control is mutually co-constitutive: while policymakers and bureaucrats rely on publicly accepted and common-sense understandings of acceptable family life, at the same time they themselves contribute to constructing these norms.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.