WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Media ja julkisuus | GLASE

Glase / Mediassa

Tutkijamme mediassa puhumassa, kirjoittamassa ja vaikuttamassa.


Deprecated: Funktiota get_page_by_title on kehotettu välttämään versiosta 6.2.0 lähtien! Käytä sen sijaan funktiota WP_Query. in /home/customer/www/glase.fi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5453
27/06/2019

Hallittujen vallansiirtojen yllättävät seuraukset

Kristiina Silvan kirjoittaa Helsingin Sanomissa autoritaaristen valtioiden vallansiirroista ja niitä mahdollisesti seuraavista kriiseistä. Keski-Aasian viimeaikaiset vallanvaihdokset osoittavat, ettei tarkkaankaan järjestetyn vallansiirron seurauksista ole lopulta takeita. Gloobalissa maailmassa alueelliset tai paikalliset kriisit koskettavat myös Eurooppaa ja Suomea.    

31/05/2019

Venäjä ja sekasorron haamut

Kimmo Rentola kirjoittaa Helsingin Sanomissa nyky-Venäjästä ja siitä, kuinka Venäjän historiassa toistuneet sekasorron ajat ja niiden muisto vaikuttavat yhä voimakkaasti. Venäjällä elvytetyn Iivana Julman valtio-opin mukaan valtion pettäjä pettää samalla hallitsijan henkilökohtaisesti. Seuraajakysymys on Vladimir Putinin projektin heikoimpia kohtia.

11/03/2019

IHMISOIKEUSMINIMALISMI JA POLIITTINEN TAHTO EROTTAA PERHEITÄ

Glasen "Katse rajaan" -sarjan uusimmassa tekstissä osoitetaan, että lainsäätäjien tavoitteena ei ole enää perheenyhdistämisen mahdollistaminen tai helpottaminen vaan pikemminkin mahdollisimman rajoittava lainsäädäntö, joka vielä nipin napin mukailisi ihmisoikeusvelvoitteita.

11/10/2018

Suomen rajahallinnon muutokset EU:n aikana

Rajavartiolaitoksen Sari Lindblom ja Maisa Anttila kirjoittavat tuoreessa blogitekstissään muutoksia Suomen rajahallinnossa Euroopan Unionin aikana. Tutkijat argumentoivat, että vaikka EU on tuonut Suomelle uusia velvollisuuksia ja vastuita, päivittäinen rajavalvontatyö ei ole kokenut suuria muutoksia.

12/09/2018

Information and Human Security

Glase-konsortion johtaja, professori James W. Scott, pohtii Suomen Akatemian Strategisen rahoituksen neuvoston tuoreessa blogikirjoituksessa informaation ja kansalaisten turvallisuuden välistä suhdetta nyky-Euroopassa ja globaalisti.

26/08/2018

Kiinteistökaupat kertovat virolaisten juurtumisesta Suomeen

Glasen tutkimusryhmän johtaja Laura Assmuth analysoi Viron ja Suomen välistä muuttoliikettä Helsingin sanomien artikkelissa. Assmuth muistuttaa, että ihmiset tekevät yksilölliset ratkaisunsa muun muassa perhetilanteesta riippuen: "Virolaiset eivät tule Suomeen vain töihin, vaan elämään kokonaista elämää."

25/06/2018

Käsitykset rajasta eroavat idässä ja lännessä

Yle uutisoi Glasen tutkijoiden Oulun yliopistossa toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin rajaan liittyviä näkemyksiä Torniossa ja Lappeenrannassa. Haastattelussa Eeva-Kaisa Prokkola kertoo, miten ihmisen oma kokemus rajan läheisyydessä elämisestä vaikuttaa hänen ajatuksiinsa rajan luonteesta.

08/06/2018

Globaali turvallisuus hahmottuu rajojen kautta

Glasen tutkijat esittelivät konsortion keskeisiä tutkimusteemoja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen kotisivuilla julkaistussa artikkelissa. Tutkijat kertoivat esimerkkien avulla, miten monin eri tavoin rajat ja niiden ylittäminen vaikuttavat politiikkaan ja ihmisten arkeen.

13/10/2017

Ruotsi pelasti Suomen Neuvostoliitolta

Glase-konsortion tiedotuksesta ja vuorovaikutuksesta vastaava professori Kimmo Rentola kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Ruotsi pelasti Suomen Neuvostoliiton miehitykseltä pelkällä olemassaolollaan.

21/08/2017

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus voi purkautua monella tavalla

Glasen tutkija Pirjo Pöllänen reflektoi Karjalan tutkimuslaitoksen blogissa Turussa tapahtuneen verityönkaltaisten tekojen riskin vähentämistä tulevaisuudessa. Kirjoituksessaan Pöllänen argumentoi, että suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden kannalta sosiaalipoliittiset keinot ovat tällä hetkellä lainsäädöllisiä toimia tärkeämpiä.

28/04/2017

Absurdistanin valuuttaa

Glase-tutkija Noora Kotilainen ja tutkija Saara Särmä kirjoittavat Politiikasta.fi-artikkelissaan juhlarahaan painetun pakolaislapsen kuvan ongelmallisuudesta: "Kun konteksti muuttuu hirvittävästä uutiskuvasta juhlarahaksi, teoksen katsoja hämmentyy. Päälimmäiseksi kokemukseksi jää nyrjähtänyt ja hämmästynyt olo – absurdi olo."

01/04/2017

Venäjän ja Valko-Venäjän otteet voivat koventua

Glase-tutkijat Veera Laine ja Kristiina Silvan kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-artikkelissaan Valko-Venäjän ja Venäjän viimeaikaisista mielenosoituksista, joiden taustalla vaikuttaa vaikea taloustilanne. Koska talousuudistuksiin ei löydy poliittista tahtoa, päättäjien ratkaisu tyytymättömyyteen voi olla koventaa otteitaan entisestään.

29/03/2017

Nuoret osoittivat mieltään Venäjällä

Glase-tutkija Veera Laine kommentoi Venäjällä nähtyjä mielenosoituksia Ilta-Sanomille. Laine muistuttaa, että valtion reaktio kansan tyytymättömyyteen ei ole vielä kokonaisuudessaan selvillä.

23/02/2017

HS: #Turpo -kirja tarkastelee kansainvälistä tilannetta ja turvallisuuskysymyksiä arkijärjellä

Glase-konsortion viestintäasiantuntija Janne "Rysky" Riiheläisen kolumneihin perustuva kirja #Turpo – turvallisuuspolitiikan tunteet ja järki on kansalaisen näkökulma turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja kansainväliseen tilanteeseen. #Turpo kattaa turvallisuuspolitiikan keskeiset alueet: historian, sodan, maanpuolustuksen, informaatiovaikuttamisen, rauhantyön, nykyisen turvallisuuskriisin, kansainväliset suuret kysymykset ja kansalaisen roolin.

13/02/2017

Bauman: Me ja vieraat ovellamme

Glasen tutkija Noora Kotilainen käsittelee Politiikasta-lehdessä Zigmunt Baumanin tuoretta maahanmuuttoa käsittelevää kirjaa Strangers at Our Door. Baumanin mukaan retoriikka, jossa syyllisyys nykyahdingosta sysätään vieraiden harteille, uppoaa kansaan niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Uhkia lietsova puhetapa ei kuitenkaan edes yritä ratkaista ongelmia.

11/01/2017

Trump, Euroopan turvallisuuspolitiikka ja Suomi

Janne "Rysky" Riiheläinen, Glasen viestintäekspertti ja turvallisuuspolitiikkabloggari, kirjoittaa Ylen kolumnissa siitä, miten Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi vaikuttaa Euroopan turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen asemaan.

11/01/2017

Nationalismi vavahdutti viime vuonna

Glasen Institutionaalinen valmius suomalaisessa yhteiskunnassa-tutkimusryhmän johtaja Pauli Kettunen ja tutkija Veera Laine vastasivat Suomenmaan toimittajan kysymyksiin nationalismin noususta.

01/01/2017

HS: Niinistön uudenvuodenpuhe yllätti tutkijat

Glasen Pauli Kettunen arvioi tasavallan presidentin uudenvuodenpuhetta Helsingin Sanomien haastattelussa. Kettusen mukaan puhe poikkesi perinteisistä uudenvuodenpuheista siinä mielessä, ettei siinä käsitelty viime vuoden yhteiskuntapolitiikan tapahtumia eikä taloutta.

01/12/2016

Onko ”keskinäinen riippuvuus” vanhentunut käsite?

Glase-konsortion johtaja, professori James W. Scott, pohtii Suomen Akatemian Strategisen rahoituksen neuvoston tuoreessa blogikirjoituksessa keskinäisen riippuvuuden käsitettä. Millainen onkaan paikallisten ja globaalien prosessien välinen vuorovaikutussuhde 2010-luvulla?

02/11/2016

Kansalaisen turvallisuutta katsotaan laajasti, maahanmuuttajan suppeasti

Glasen tutkija, Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tiina Sotkasiira käsittelee blogitekstissään Suomen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS). Tekstissä Sotkasiira pohtii Suomen kansalaisten ja maahanmuuttajien turvallisuuden käsitteellistämisen eroja, ja näiden erojen mahdollisia vaikutuksia Suomen kokonaisturvallisuudelle kuntatasolla.

31/10/2016

Suomen venäjänkieliset seuraavat mediaa kriittisesti

Glase-konsortion jäsenten (Olga Davydova-Minguet, Tiina Sotkasiira, Teemu Oivo ja Janne Riiheläinen) aikaisempaan tutkimukseen Suomen venäjänkielisten mediakäytöstä viitattiin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa otsikolla ”Suomen venäjänkieliset seuraavat mediaa kriittisesti”.

10/10/2016

Ilmastopakolaisuus vaikuttaa rajaturvallisuuteen

Minna Jokelaa haastateltiin Euroopan Komission Suomen-eduston lehdessä, jonka teemanumero 3/2016 käsitteli rajaturvallisuutta. Jokela muistuttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilmastopakolaisuuden olevan yksi nykyajan merkittävistä turvallisuusuhkista.

01/10/2016

Glase-tutkija Olga Davydova-Minguet valittiin vuoden tieteentekijäksi 2016

Vuoden tieteentekijäksi 2016 on valittu Glase-konsortion Suomi, EU ja Euroopan lähialue -teemaryhmän tutkija Olga Davydova-Minguet. Tieteentekijöiden liitto perustelee Davydova-Minguetin valintaa Vuoden tieteentekijäksi sillä, että tämä ”on oikeastaan enemmänkin kuin vain tieteentekijä. Aktiivinen kansalaisyhteiskuntatoimija tekee korkealaatuista tutkimusta, jolla on muukin kuin vain akateeminen tarkoitus.”

20/09/2016

Yhteiskunnallinen integraation Suomessa

Glase-tutkijaa, professori Pauli Kettusta haastateltiin Sosiaalivakuutus-lehden artikkeliin "Yhteiskuntarauha horjuu Suomessakin". Haastattelussa Kettunen muistuttaa, että suomalaisten sodanjälkeinen tyytymättömyys kanavoitui toiminnaksi puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen sisällä ja sitä kautta myös pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen.

17/09/2016

Tyytymättömyydestä tuli yksilön ongelma

Pauli Kettunen, Institutionaalinen valmius ja joustavuus suomalaisessa yhteiskunnassa –teemaryhmän johtaja kirjoitti Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla otsikolla ”Tyytymättömyydestä tuli yksilön ongelma: on helpompi syyttää muukalaisia kuin yrittää muuttaa yhteiskunnan rakenteita”.

30/08/2016

Euroopan rajaturvallisuudesta

Minna Jokela, Juha Kettunen ja Juho Kurttio kirjoittivat Politiikasta.fi –verkkolehdessä Euroopan rajaturvallisuudesta. Vaikka rajaturvallisuudessa on edetty eurooppalaisessa yhteistyössä pitkälle, se on käsitteenä monitahoinen ja häilyvä.  

Kirjoita hakusi ja paina Enter