WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Tieteelliset julkaisut | GLASE -hanke

Policy Brief

Lue hankkeessa tuotettuja Policy Brief – julkaisuja.

Politiikkasuosituksia: parempia kotoutumisvalmiuksia turvapaikanhakijoille

Tiedot

Kirjoittaja: Tiina Sotkasiira, Ville-Samuli Haverinen Julkaistu: 2019

Näiden politiikkasuositusten taustalla olevassa tutkimuksessa on selvitetty turvapaikanhakijoihin kohdistuvia integraatio-odotuksia, turvapaikanhakijoiden ”kotouttamisen” käytäntöjä sekä niiden taustalta löytyviä asiantuntijuuden muotoja.

Venäjän kansainväliset muuttoliikkeet ja Suomi

Tiedot

Kirjoittaja: Minna Piipponen, Joni Virkkunen Julkaistu: 2019

Tutkimus tarkastelee, miten Venäjän ja Euraasian muuttoliikeprosessit ja maajanmuuttajien asema Venäjällä voivat vaikuttaa Suomen, Euroopan unionin ja Schengenin rajoihin.

Suomen venäjänkieliset turvallisuuskeskustelujen ristitulessa: kaksoiskansalaisuus ja muistinpolitiikka.

Tiedot

Kirjoittaja: Olga Davydova-Miguet, Teemu Oivo  Julkaistu: 2019

Tutkimus selventää Suomen venäjänkielisiin kohdistuvaa kaksisuuntaista yhteiskunnasta vieraannuttavaa painetta ja auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan arkoja aiheita.

Arkipäivän oikeusapu turvapaikkaprosessissa

Tiedot

Kirjoittaja: Jaana Palander, Pirjo Pöllänen  Julkaistu: 2018

Arjen turvallisuus -tiimimme on tutkinut oikeusapua turvapaikanhakijan arjen näkökulmasta. Tutkimus selventää turvapaikanhakijoiden oikeusavun toimivuutta ja lainsäädäntömuutosten vaikutuksia.

Tiivistelmä

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman GLASE-hankkeen Arjen turvallisuus -tiimi on tutkinut oikeusapua turvapaikanhakijan arjen näkökulmasta. Tämä tutkimus selventää turvapaikanhakijoiden oikeusavun toimivuutta ja lainsäädäntömuutosten vaikutuksia.

Tutkimuksessa olemme ensinnäkin määrittäneet, mitä arkipäivän oikeusapu on. Toiseksi, olemme kartoittaneet paikallisesti sitä toimijakenttää, joka tarjoaa turvapaikanhakijoille apua hallinnollisiin ja oikeudellisiin ongelmiin. Eri
toimijat on ryhmitelty oikeusavun muodollisuuden ja epämuodollisuuden mukaan, sekä sen mukaan, kuuluuko toimija julkiseen, yksityiseen vai kolmanteen sektoriin.

Olemme myös analysoineet haastattelujen perusteella niitä haasteita ja hyviä käytänteitä, joita käytännön toimijat ovat kohdanneet nykyisessä oikeusapujärjestelmässä. Tutkimuksen perusteella suositamme, että koulutukseen,
tulkkaukseen ja eri toimijoiden väliseen luottamukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Näemme moninaisen toimijakentän mahdollisuutena arkipäivän oikeusavun vahvistamisessa. Toiminnan tehokkuutta voisi tukea sosiaalista mediaa ja mobiiliteknologiaa hyödyntämällä. Ehdotamme myös, että turvapaikka-asioiden palkkiojärjestelmän valtiontaloudelliset kokonaiskustannukset ja niiden vaikutus toiminnan laatuun selvitetään.

Kirjoita hakusi ja paina Enter