WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Rajat ja turvallisuuden muuttuvat mittakaavat | GLASE

Rajat ja turvallisuuden muuttuvat mittakaavat

Prof. Antti Paasin johtama teemaryhmä analysoi kylmän sodan uhkakuvien jälkeisiä muutoksia Suomen turvallisuusympäristössä ja muutosten peilautumista Suomen valtionrajoilla ja raja-alueilla. Teeman ydinkysymyksiä ovat:

1. Rajahallinto

Mitkä globaalin turvallisuusympäristön muutokset vaikuttavat Suomen turvallisuuteen ja käytännön rajahallintoon?

2. Globaalit muuttoliikkeet

Miten globaalit muuttoliikkeet vaikuttavat Suomen, EU:n ja Venäjän rajahallintoon?

3. Pelon ja uhkan geopolitiikka

Miten pelon ja uhkan geopolitiikkaa artikuloidaan, ja miten se mobilisoi eri ihmisryhmiä Suomessa?

Hankekuvaus

P rofessori Antti Paasin johtama teemaryhmä analysoi kylmän sodan uhkakuvien jälkeisiä muutoksia Suomen turvallisuusympäristössä ja muutosten peilautumista Suomen valtionrajoilla ja raja-alueilla. Tavoitteena on tunnistaa nykyisen kansainvälisen järjestyksen elementtejä, jotka tuottavat tai saattavat tuottaa kriisitilanteita tai turvallisuusuhkia Suomessa tai Euroopassa. Lähtökohtana on, että suomalaisen yhteiskunnan valmius- ja toimintakapasiteetin tulee pohjautua nykyhetken monimuotoisten riskien ymmärtämiseen.

Tutkimusryhmään kuuluvat Professori Anssi Paasin lisäksi Oulun yliopiston maantieteen laitokselle ja Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikköön (RELATE) sijoittuvat tutkijat Eeva-Kaisa ProkkolaEva Kaján ja Vilhelmiina Vainikka. Muista yliopistoista ryhmään kuuluvat tutkijat Tiina Sotkasiira, Jaana Palander ja Joni Virkkunen (Itä-Suomi), Aappo Kähönen (Helsinki) ja Minna Jokela (Rajavartiolaitos).

Osatutkimukset

1. Globaalin turvallisuusympäristön muutokset -erikoisraportti

Professorit Paasi, Scott, Liikanen ja Assmuth

Tutkimus luo tutkimuskonsortion teoreettista ja metodologista pohjaa. Raportissa tarkastellaan kansainvälisen järjestyksen muutoksia kylmän sodan jälkeen ja muutosten vaikutuksia globaaliin turvallisuusympäristöön ja valtioiden rajoihin. Raportti luo pohjaa kanssakäymiseen yhteiskumppanien kanssa ja tukee monialaisen tutkimuskonsortion jäsenten vuoropuhelua.

Vuoden 2016 tilannekuvaraportti on julkaistu. Lue lisää.

2. Rajahallinto –osatutkimus

Tutkijat: Jokela, Prokkola ja Virkkunen

Tutkimus tarkastelee Suomen (ja EU:n) itärajaa monesta näkökulmasta. EU-Venäjä –suhteiden muutokset ovat vaikuttaneet olennaisesti rajat ylittävään yhteistyöhön ja rajahallintoon. Tavoitteena on tunnistaa monikansallisen rajayhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia ennakoimattomammassa turvallisuusympäristössä. Tutkimus luo myös uusia työkaluja itärajan riskien ennakointiin ja analysointiin.

3. Rajanaapuruus, identiteetit ja turvallisuushaasteiden muuttuvat skaalat

Tutkijat: Prokkola, Kaján, Sotkasiira ja Palander

Tutkimus lähestyy turvallisuuden konseptia arjen geopolitiikan näkökulmasta tarkoituksena ymmärtää, miten pelon ja uhkan geopolitiikka näyttäytyy eri yhteisöissä. Tarkastelussa ovat jokapäiväisen rajanaapuruuden käytännöt ja liikkuvuus, inkluusion ja ekskluusion politiikka, identiteettikamppailu, uhkien mobilisoiva voima sekä pelon ja ahdistuksen tunne, toisin sanoen geopolitiikan ilmentymät jokapäiväisessä Suomessa. Tutkimus toteutetaan paitsi fyysisellä rajalla Torniossa ja Lappeenrannassa myös virtuaalisten äärivasemmisto- ja äärioikeistoyhteisöjen maailmassa.

Kirjoita hakusi ja paina Enter