WordPress database error: [Table 'kimmor64_wp436.wpn7_ppress_plans' doesn't exist]
SELECT COUNT(id) FROM wpn7_ppress_plans WHERE status = 'true'

Suomi, EU ja Euroopan lähialue turvallisuusympäristöinä | GLASE

Suomi, EU & Euroopan lähialue: paikalliset ja kansainväliset turvallisuusympäristöt

Prof. Ilkka Liikasen johtama teemaryhmä tarkastelee viimeaikaisten rajasuhteiden muutosten poliittisia vaikutuksia Euroopassa ja lähialueella, Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton maissa. Tutkimusryhmän ydinkysymyksiä ovat:

1. EU & Venäjä

Millaiseksi EU:n ja Venäjän toimijuus on muodostunut kylmän sodan jälkeen?

2. Muuttoliikkeet

Miten väestöryhmien muuttoliikkeet Euraasiassa heijastuvat EU:n ja Suomen rajoille?

3. Media

Millainen on Suomen venäjänkielisten suhde venäläiseen, suomalaiseen ja eurooppalaiseen mediaan?

Hankekuvaus

P  rofessori Ilkka Liikasen johtama teemaryhmä tarkastelee viimeaikaisten rajasuhteiden muutosten konkreettisia poliittisia vaikutuksia Euroopassa ja Euroopan lähialueella, etenkin Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton maissa. Euroopan lähialueet nähdään monikerroksisen vuorovaikutuksen paikkana, jonka alueellisen turvallisuuden rakenteiden ymmärtäminen vaatii monimuotoista lähestymistapaa.

Turvallisuusympäristön analysointi on paitsi laajempien geopoliittisten kysymysten tulkintaa myös yhteen kietoutuneiden poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten prosessien tarkastelua.

Tavoitteena on haastaa arkipäiväinen mediakuva lähes kylmää sotaa vastaavasta vastakkainasettelusta ja vihamielisyydestä ja löytää vaihtoehtoisia lähestymistapoja rajojen ylitykseen tyypillisesti liitettävälle turvallistamiselle.

Professori Ilkka Liikasen lisäksi teemaryhmässä ovat Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen professori James Scott sekä tutkijat Joni Virkkunen, Minna Piipponen, Teemu Oivo, Pirjo Pöllänen, Olga Davydova-Minguet ja Tuulia Reponen. Muista yliopistoista ryhmään kuuluvat tutkijat Aappo Kähönen ja Veera Laine (Helsinki) sekä Sari Lindblom-Häkkinen, Maisa Anttila ja Minna Jokela (Rajavartiolaitos).

Osatutkimukset

1. Eurooppalaisen naapuruuden muuttuvat toimijat ja turvallisuuskäsitykset

Professorit Scott ja Liikanen, tutkijat Oivo, Kähönen ja Laine

Tutkimus keskittyy EU:n ja Venäjän toimijuuteen. Tarkastelussa on EU:n kyky harjoittaa johdonmukaista politiikkaa ja vaikuttaa muiden toimijoiden käyttäytymiseen sekä muutokset EU:n ulkosuhteiden poliittisessa sanastossa. Kiinnostuksen kohteena on myös Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka ja Venäjän rooli toimijana, etenkin suhteessa entisen Neuvostoliiton maita kohtaan.

2. Muuttoliike Venäjällä ja Euraasiassa: Turvallisuus Suomen ja Euroopan rajalla

Tutkijat: Virkkunen, Piipponen, Jokela ja Reponen

Tutkimuksen puitteissa analysoidaan muuttoprosesseja Euraasian mantereella Venäjän ja sen naapurimaiden nopeasti muuttuvien yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten realiteettien valossa. Kiinnostus kohdistuu siihen, miten muutokset Venäjän taloudessa tai (geo)poliittisessa tilanteessa saattavat vaikuttaa Venäjän asemaan määränpää- tai kauttakulkumaana, ja miten tämä voi heijastua Suomen ja Venäjän rajalla.

3. Suomen venäjänkieliset Venäjän, Suomen ja EU:n mediakuvien risteyksessä

Tutkijat: Davydova-Minguet, Oivo ja Laine

Tutkimus tarkastelee venäjänkielisen median asemaa Suomessa ja Euroopassa. Tutkijat analysoivat Venäjän perinteisen elektronisen median (TV ja Internet) tapoja informaatiovaikuttaa ja tuottaa ”totuutta” sekä venäjänkielisen median asemaa Suomessa ja EU:ssa. Kiinnostuksen kohteena on Suomen venäjänkielisen väestön suhde monikieliseen mediaan, mikä kiinnostaa myös kansainvälistä tutkijayhteisöä. Tarkoituksena on tukea Suomen päättäjien arviointikykyä yhteiskunnan riskeistä.

Kirjoita hakusi ja paina Enter